طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آرمانى به انگلیسی آرمانى یعنی چه

آرمانى

idealistic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها