معنی و ترجمه کلمه آسان گیر به انگلیسی آسان گیر یعنی چه

آسان گیر

easy-going
easygoing
lenient
permissive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها