طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آسمان نیلگون به انگلیسی آسمان نیلگون یعنی چه

آسمان نیلگون

azure
blue

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها