معنی و ترجمه کلمه آسیب آور به انگلیسی آسیب آور یعنی چه

آسیب آور

damaging

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها