طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آسیب آور به انگلیسی آسیب آور یعنی چه

آسیب آور

damaging

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها