طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آسیب زدن به انگلیسی آسیب زدن یعنی چه

آسیب زدن

blemish
injure

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها