طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آمایشى به انگلیسی آمایشى یعنی چه

آمایشى

preparatory

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها