طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آموزگار زن به انگلیسی آموزگار زن یعنی چه

آموزگار زن

instructress
tutoress

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها