معنی و ترجمه کلمه آموزگار زن به انگلیسی آموزگار زن یعنی چه

آموزگار زن

instructress
tutoress

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها