معنی و ترجمه کلمه آهسته با زمزمه ادا کردن به انگلیسی آهسته با زمزمه ادا کردن یعنی چه

آهسته با زمزمه ادا کردن

coo

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها