معنی و ترجمه کلمه آهنگ بم مختصرى که میان آهنگ ملودى و هارمونى تکرار شود به انگلیسی آهنگ بم مختصرى که میان آهنگ ملودى و هارمونى تکرار شود یعنی چه

آهنگ بم مختصرى که میان آهنگ ملودى و هارمونى تکرار شود

ground bass

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها