معنی و ترجمه کلمه آهن تنکه یا تسمه آهن به انگلیسی آهن تنکه یا تسمه آهن یعنی چه

آهن تنکه یا تسمه آهن

filet
fillet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها