طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آهن فشار به انگلیسی آهن فشار یعنی چه

آهن فشار

platen

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها