طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آگاهانیدن به انگلیسی آگاهانیدن یعنی چه

آگاهانیدن

advise

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها