معنی و ترجمه کلمه آگاهانیدن به انگلیسی آگاهانیدن یعنی چه

آگاهانیدن

advise

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها