طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ائتلاف چند شرکت با هم براى انجام امور انتفاعى به انگلیسی ائتلاف چند شرکت با هم براى انجام امور انتفاعى یعنی چه

ائتلاف چند شرکت با هم براى انجام امور انتفاعى

consortium

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها