معنی و ترجمه کلمه ابداع واژه به انگلیسی ابداع واژه یعنی چه

ابداع واژه

coinage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها