معنی و ترجمه کلمه ابدى و ازلى به انگلیسی ابدى و ازلى یعنی چه

ابدى و ازلى

coeternal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها