معنی و ترجمه کلمه ابریشم پیچى به انگلیسی ابریشم پیچى یعنی چه

ابریشم پیچى

filature

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها