طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ابر طوفانى کومولوس یا کومولواستراتوس به انگلیسی ابر طوفانى کومولوس یا کومولواستراتوس یعنی چه

ابر طوفانى کومولوس یا کومولواستراتوس

mammatocumulus

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها