معنی و ترجمه کلمه ابلاغ رسمى به انگلیسی ابلاغ رسمى یعنی چه

ابلاغ رسمى

communique

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها