معنی و ترجمه کلمه ابنیه و ساختمان هاى مجاور مزرعه به انگلیسی ابنیه و ساختمان هاى مجاور مزرعه یعنی چه

ابنیه و ساختمان هاى مجاور مزرعه

farmstead

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها