طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه اتخاذ کردن به انگلیسی اتخاذ کردن یعنی چه

اتخاذ کردن

adopt
pursue

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها