معنی و ترجمه کلمه اتخاذ کردن به انگلیسی اتخاذ کردن یعنی چه

اتخاذ کردن

adopt
pursue


تدریس زبان انگلیسی

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها