معنی و ترجمه کلمه اتخاذ کردن به انگلیسی اتخاذ کردن یعنی چه

اتخاذ کردن

adopt
pursue


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها