معنی و ترجمه کلمه اتساع پذیر به انگلیسی اتساع پذیر یعنی چه

اتساع پذیر

dilatable

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها