طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه اتفاقا دیدن به انگلیسی اتفاقا دیدن یعنی چه

اتفاقا دیدن

glimpse

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها