معنی و ترجمه کلمه اتلاف به انگلیسی اتلاف یعنی چه

اتلاف

destruction
dissipation
loss
wastage
waste
wreckageآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها