معنی و ترجمه کلمه اتلاف به انگلیسی اتلاف یعنی چه

اتلاف

destruction
dissipation
loss
wastage
waste
wreckage


تدریس زبان انگلیسی

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها