معنی و ترجمه کلمه اتومبیل مخصوص حرکت روى برف به انگلیسی اتومبیل مخصوص حرکت روى برف یعنی چه

اتومبیل مخصوص حرکت روى برف

snowmobile

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها