معنی و ترجمه کلمه اثر زخم گذاشتن به انگلیسی اثر زخم گذاشتن یعنی چه

اثر زخم گذاشتن

scar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها