معنی و ترجمه کلمه اثر شست گذاشتن به انگلیسی اثر شست گذاشتن یعنی چه

اثر شست گذاشتن

thumbprint

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها