معنی و ترجمه کلمه اثر پا باقى گذاردن به انگلیسی اثر پا باقى گذاردن یعنی چه

اثر پا باقى گذاردن

trail

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها