طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه اثنوى به انگلیسی اثنوى یعنی چه

اثنوى

dyad

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها