معنی و ترجمه کلمه اجازه نامه به انگلیسی اجازه نامه یعنی چه

اجازه نامه

billet
charter
indult
letter missive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها