طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه اجازه چاپ به انگلیسی اجازه چاپ یعنی چه

اجازه چاپ

imprimatur

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها