معنی و ترجمه کلمه اجبار به انگلیسی اجبار یعنی چه

اجبار

coercion
cogency
compulsion
constraint
duress
persuasion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها