معنی و ترجمه کلمه اجتماعى و اقتصادى به انگلیسی اجتماعى و اقتصادى یعنی چه

اجتماعى و اقتصادى

socioeconomic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها