معنی و ترجمه کلمه اجتماعى و سیاسى به انگلیسی اجتماعى و سیاسى یعنی چه

اجتماعى و سیاسى

sociopolitical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها