طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه اجماعى بودن به انگلیسی اجماعى بودن یعنی چه

اجماعى بودن

sociality

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها