معنی و ترجمه کلمه اجناس مقرون بصرفه براى حمل و نقل به انگلیسی اجناس مقرون بصرفه براى حمل و نقل یعنی چه

اجناس مقرون بصرفه براى حمل و نقل

pay load

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها