طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه احتمال زیان و ضرر به انگلیسی احتمال زیان و ضرر یعنی چه

احتمال زیان و ضرر

risk

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها