معنی و ترجمه کلمه احتیاج به انگلیسی احتیاج یعنی چه

احتیاج

lack
necessity
need
penury
requirement
requisite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها