طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه اختلاف رویت با در نظر گرفتن محل دید ناظر به انگلیسی اختلاف رویت با در نظر گرفتن محل دید ناظر یعنی چه

اختلاف رویت با در نظر گرفتن محل دید ناظر

parallax

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها