معنی و ترجمه کلمه اختلال مزمن عصبى که با سختى عضلات بدن و لرزش مشخص مى شود به انگلیسی اختلال مزمن عصبى که با سختى عضلات بدن و لرزش مشخص مى شود یعنی چه

اختلال مزمن عصبى که با سختى عضلات بدن و لرزش مشخص مى شود

parkinsonism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها