طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه اختیارى به انگلیسی اختیارى یعنی چه

اختیارى

arbitrary
free
free will
optional
voluntary

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها