طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه اخذ به اجبار و زور به انگلیسی اخذ به اجبار و زور یعنی چه

اخذ به اجبار و زور

extorsion

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها