طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه اخراج کردن یا شدن به انگلیسی اخراج کردن یا شدن یعنی چه

اخراج کردن یا شدن

sack

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها