معنی و ترجمه کلمه ادعا شده از جانب خود شخص به انگلیسی ادعا شده از جانب خود شخص یعنی چه

ادعا شده از جانب خود شخص

self proclaimed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها