طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه اردوگاه تعلیمات نظامى نیروى دریایى به انگلیسی اردوگاه تعلیمات نظامى نیروى دریایى یعنی چه

اردوگاه تعلیمات نظامى نیروى دریایى

boot camp

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها