معنی و ترجمه کلمه ارعاب گرى به انگلیسی ارعاب گرى یعنی چه

ارعاب گرى

terrorism
terrorization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها