طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ازبیخ کندن به انگلیسی ازبیخ کندن یعنی چه

ازبیخ کندن

eradicate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها