معنی و ترجمه کلمه ازدیاد خون در یک نقطه به انگلیسی ازدیاد خون در یک نقطه یعنی چه

ازدیاد خون در یک نقطه

plethora

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها