طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ازدیاد به انگلیسی ازدیاد یعنی چه

ازدیاد

plethora
proliferation

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها