طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه از آب خیس شدن به انگلیسی از آب خیس شدن یعنی چه

از آب خیس شدن

waterlog

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها