معنی و ترجمه کلمه از آمدن یا وقوع چیزى خبر دادن به انگلیسی از آمدن یا وقوع چیزى خبر دادن یعنی چه

از آمدن یا وقوع چیزى خبر دادن

herald

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها